Waar blijft de tijdKinderen brengen dus heel wat uren op school door.
Hieronder geven we aan waar die uren bij ons op school aan besteed worden.

We doen dat -om u een beeld te geven van het verloop door de jaren heen- voor de groepen twee, vijf en acht:

 

 

 

 

Groep 2           

Groep 3

Groep 5           

Groep 8

- Brede ontwikkelingbevorderende

activiteiten. (waaronder   gymnastiek)

7.45 uur

2 uur

1.45 uur

1.45 uur

-   Instrumentenculturele vaardigheden     

waaronder   lezen, taal,schrijven,Engels
  en rekenen/wiskunde

2.15 uur

15.45 uur

13.15 uur

12.30 uur

-   Kennisgebieden/wereldoriëntatie           waaronder aardrijkskunde, geschiedenis,
  biologie en verkeer

8.30 uur

1.45 uur

5.00 uur

5.00 uur

-   Expressieactiviteiten                                      
  waaronder tekenen, muziek,
  handvaardigheid

1.00 uur

2.45 uur

2.00 uur

2.45 uur

- Godsdienstonderwijs                                      

2.15 uur

2.15 uur

2.30 uur

2.30 uur

- Pauze            

1.15 uur

1.15 uur

1.15 uur

1.15 uur


  Totaal aantal lesuren per week:
           

 

23.00 uur

 

25.45 uur

 

25.45 uur

 

25.45 uur