Vormen van ouderhulpOp verschillende manieren werken ouders mee aan het reilen en zeilen van de school.

De ouderraad assisteert bijv. bij Kerst- en Paasviering, Sint-Nicolaasfeest, kleuterfeest, avondvierdaagse en andere bijzondere gebeurtenissen. Bij veel van die gebeurtenissen vragen zij ook andere ouders om te helpen. De ouderraad organiseert zelf een feestavond voor ouders en kinderen. Assistentie van ouders in de klassen wordt gevraagd bij de lessen handwerken en het spelletjesuur van de kleuters. Verschillende ouders zijn actief betrokken bij het groepslezen. Zij komen meestal twee maal per week een half uur met de kinderen meelezen.

 

Ouders worden in het voorjaar gevraagd om te helpen bij het schoonmaken van het ontwikkelingsmateriaal uit de onderbouwgroepen.

Ook tijdens het overblijven zijn ouders actief. Vier keer per week zijn drie ouders paraat om (samen met een leerkracht ) het overblijven te verzorgen.