Verplichte onderwijstijd
Op grond van de wet dienen kinderen uit de groepen
1 t/m 8 in hun schoolleven van acht basisschooljaren minimaal 7520 uur
onderwijs te ontvangen. Voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 880 uur
per jaar. Voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 komt dat dan op gemiddeld 1000
uren per jaar.

Bestuur
en MR hebben onlangs besloten tot het volgende:


Vanaf schooljaar 2020-2021
zal een “vijf gelijke dagen” rooster ingesteld worden.

( meerderheid ouders gaf daar voorkeur aan)

Onderbouw en bovenbouw maken dan elke dag dezelfde uren. Dat levert vijf dagen
van vijf lesuren op, dat is minder dan bovenbouwklassen nu krijgen, maar meer
dan onderbouwklassen nu krijgen. Om te zorgen dat over acht basisschooljaren
alle kinderen aan het verplicht aantal lesuren komen zal in de komende twee
schooljaren nog doorgewerkt worden met een rooster zoals we dat nu gewend zijn.
Op die manier worden compensatie uren opgebouwd. Wel worden met ingang van het
komend schooljaar al twee veranderingen doorgevoerd:

- De eindtijd voor alle groepen op woensdagmorgen wordt: 12.30 uur.

- Groepen 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag weer gewoon les.