RapportenRapporten en ouderavonden

 

In de groepen één en twee krijgen de kinderen nog geen rapport. Wel wordt er voor de groepen 1 en 2 tweemaal per jaar een
contactavond gehouden, waarop met de ouders besproken wordt hoe het met hun kind op school gaat. Deze avonden vinden plaats in november en mei/juni. 

 Voor de leerlingen in groepen 3 t/m 8 geldt:
- Aan het begin van het schooljaar houden we de zogenaamde “omgekeerde tien minuten gesprekken”: We nodigen ouders dan  uit om –indien hun kind voor het eerst bij een nieuwe leerkracht zit- in een kort gesprek op school bijzonderheden over hun kind te komen vertellen waarvan ze in elk geval vinden dat de leerkracht op de hoogte moet zijn…..
- In november volgt dan een ouderavond waarop we aan u als ouders  willen vertellen hoe het met de ontwikkeling van uw kind op school gaat. Nog geen rappport, wél een overzicht van behaalde resultaten.
- Halverwege het schooljaar (februari) en aan het eind van het schooljaar ( juni/juli) volgen dan de ouderavonden na het meegeven van de rapporten (en uitslagen niet methode gebonden –CITO- toetsen)

  

Voor alle ouderavonden ontvangt u vooraf een uitnodiging.