Overblijven 

Er bestaat een groep van overblijfmoeders die elk één dag per week het overblijven verzorgen. Zij doen dit steeds met z’n tweeën of drieën. Na afloop van de ochtendschooltijd ( 12.00 uur) wordt de groep overblijvers verdeeld over twee groepen. Bij elke groep eet ook een leerkracht met de groep mee. Tot 12.45 uur houden de overblijfmoeders toezicht op de kinderen; daarna kunnen de kinderen naar de klassen of het plein weer op. Daar is dan toezicht door de leerkrachten. Aan kinderen die overblijven wordt aan het begin van het schooljaar een speciale folder rondom het overblijven meegegeven.

Kosten:  € 1,00 per keer. (Er bestaat ook een mogelijkheid tot de aanschaf van een “tien strippenkaart”)

Het bestuur heeft een overblijfregeling vastgesteld die op school  opvraagbaar is.
Een paar belangrijke zaken daaruit:

            - Van alle overblijfmoeders wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd en in het
             schoolarchief opgeslagen;
            - De overblijfmoeders zijn door het bestuur verzekerd voor wat
            betreft de wettelijke aansprakelijkheid;
            - Kinderen die overblijven mogen tussen de middag niet van
            het schoolplein af. Zo ver reikt het toezicht niet;
            - Er zijn op school spelletjes, boeken enz. waarmee de  kinderen bij slecht weer  bezig kunnen zijn;
            - Laat u, vooral in de onderbouwgroepen, wel even aan de groepsleerkracht weten of uw kind op school overblijft?
            De overblijfmoeders weten dan op wie ze kunnen rekenen.