OuderbijdrageDe kosten van allerlei activiteiten, zoals vieringen, het schoolfeest voor groep één, traktaties bij sporttoernooien, sinterklaascadeautjes enz., worden betaald uit de kas van de ouderraad. De ouderraad vraagt hiervoor aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bedraagt € 20,00 als één van uw kinderen schoolgaat en € 25,00 bij twee kinderen of meer.

U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur, zodat u deze ouderbijdrage per bank kunt overmaken.

Omdat deze  bijdrage zoals gemeld vrijwillig is en dus gezien kan worden als een gift ter bestrijding van onkosten, wordt geen schriftelijke overeenkomst hiertoe aangegaan tussen school en ouders.