InschrijvingInschrijving

Ouders binnen de gemeente Terneuzen die een kind hebben dat in een komend schooljaar vier jaar wordt, ontvangen via de gemeente een schrijven met daarin een link  naar een te downloaden informatiefolder over het basisonderwijs en de in de gemeente aanwezige basisscholen. https://www.lereninzeeland.nl/sites/default/files/uploads/Infogids%20Basisonderwijs%202017-2018%20%281%29.pdf
Middels een inschrijfformulier, dat op de scholen is op te vragen, kunnen zij hun kind op de school van hun keuze aanmelden.

Natuurlijk zijn ouders van harte welkom om vooraf een kennismakingsbezoek aan de school te brengen. Na ontvangst van de aanmelding sturen we per omgaande een bevestiging aan de ouders. In deze bevestiging wordt tevens gemeld dat voorafgaand aan de eerste schooldag een ouderbezoek plaatsvindt en hoe bij ons de “gewenningsdagen” geregeld zijn.

Tevens wordt aan de ouders gemeld dat vanaf dat moment de gegevens van hun zoon
of dochter in een leerlingdossier worden bewaard. Ouders hebben ten allen tijde
het recht dit dossier op school ter inzage te vragen.

In de hierboven genoemde folder wordt aan ouders duidelijk gemaakt hoe we bij
Scholengroep ProBaz de identiteit vormgeven. Ouders die, alvorens aan te
melden, op school komen kijken, ontvangen onze schoolgids met nog meer
informatie rondom grondslag en identiteit. We gaan ervan uit dat ouders en
leerlingen dan ook deze grondslag/identiteit respecteren.