Bestuur 

Het bestuur

Bestuur Onze school is één van de acht scholen die samen de “Scholengroep Probaz” vormen en die onder het bestuur staan van de “Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden  Zeeuws - Vlaanderen". In artikel 3 van de statuten is de grondslag van de stichting als volgt verwoord:  " De stichting laat zich in haar handelen leiden door en inspireren door het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de christelijke traditie.". De stichting stelt zich ten doel het oprichten en instandhouden van scholen voor  protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Terneuzen (art. 4 van de statuten).   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.  Het bestuur vervult zijn taken vanuit een toezichthoudend kader. Het bestuur heeft daarom taken en bevoegdheden welke zijn vastgelegd in het managementstatuut.overgedragen aan de algemeen directeur. 
 

“Scholengroep ProBaz” wordt gevormd door:
- De Parel te Terneuzen (Othene) 
- De Oude Vaart te Terneuzen
- De Torenberg te Zaamslag
- De Stelle te Terneuzen
- Het Kompas te Hoek
- De Warande te Axel.
- De Pr. Willem van Oranje school te Terneuzen 
- TEC = Taal Expertise Centrum Terneuzen
 

Secretariaatsadres:

Het bestuurskantoor van Scholengroep ProBaz is gevestigd op :

Oostelijk Bolwerk 9 ( tweede verdieping)
4531 GP Terneuzen
info@probaz.nl


Postbus 1148
4530 GC Terneuzen
0115-531521


Algemeen directeur
dhr. L.F. Hamelink
l.f.hamelink@probaz.nl

 

Adresgegevens CBS De Torenberg:Brouwerijstraat 5
4543 CX Zaamslag
0115-431976
algemeen@torenberg.nl


Medezeggenschap:


In de Medezeggenschapsraad hebben zowel de ouders als de leerkrachten een plaats. In onze MR gaat het dan om een tweetal ouders en twee leerkrachten. Vanuit deze MR vormen één ouder en één leerkracht de vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de schoolvereniging.

Adres:
Medezeggenschapsraad  “C.B.S. De Torenberg” 
Brouwerijstraat 5
4543 CX Zaamslag