rooster bijbelvertellingen 

Nieuwsbrief Kind op Maandag     juni 2019- augustus 2019:

 

Beste ouders/verzorgers,

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Met vriendelijke groet, Erik Idema Hoofdredacteur

 

 

 

 

Bijbelverhalen In deze periode: 

Week 24 ■ 11/06 - 14/06

Wie kun je vertrouwen? 1 Koningen 17: 1-24 Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van de Israël. In zijn naam zegt de profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te geven, God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?

Week 25 ■ 17/06 - 21/06

Water en vuur  1 Koningen 18: 20-46  De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één of de ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. De profeten van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet gehoord. Elia’s gebed wordt wel verhoord, zelfs nadat hij het altaar eerst onder water zet.

Week 26 ■ 24/06 - 28/06

Je bent niet alleen 1 Koningen 19: 1-21  Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht onder een bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen.

Week 27 ■ 01/07 - 05/07

Wil je nog meer?  1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18 Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer?

Week 28/34 ■ 08/07 - 12/07 of 19/08 - 23/08

Ik zie je verdriet 2 Koningen 4: 8-37 Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun verdriet.

Week 29/35 ■ 15/07 - 19/07 of 26/08 - 30/08

Hoe stoer ben je? 2 Koningen 5: 1-27 Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht.