rooster bijbelvertellingen 

Nieuwsbrief Kind op Maandag  maart 2019 -  april 2019:

 

Beste ouders/verzorgers,

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.

Met vriendelijke groet, Erik Idema Hoofdredacteur van Kind op Maandag

 

 

Bijbelverhalen In deze periode: 


Week 11 ■ 11/03 - 15/03

Als je bang bent Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

Week 12 ■ 18/03 - 22/03

Help, help, hoera! Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19 Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.

Week 13 ■ 25/03 - 29/03

Moet het echt? Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.

Week 14 ■ 01/04 - 05/04

Ik vecht voor jou Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.

Week 15 ■ 08/04 - 12/04

Is dit de koning? Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?

Week 16 ■ 15/04 - 19/04

Jezus leeft! Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!