rooster bijbelvertellingen 

Nieuwsbrief Kind op Maandag december 2018/ januari 2019:

 

Beste ouders/verzorgers,

In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet?

Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer Exactus, die in Betlehem alle mensen moet tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…?

Een fijne kerst gewenst!

Met vriendelijke groet, Erik Idema Hoofdredacteur van Kind op Maandag

 

 

Bijbelverhalen In deze periode: 

  

Week 49 ■ 03/12 - 07/12

Tel je mee?  Lucas 1: 5-56  Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Week 50 ■ 10/12 - 14/12

Alles plus één  Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.

Week 51 ■ 17/12 - 21/12

Ontelbaar Lucas 2: 1-20  De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.

Week 02 ■ 07/01 - 11/01

Wie wijst jou de weg?  Matteüs 2: 1-23  Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.