Kwartaalkalender 24/12 - 4/1 

Kerstvakantie

07-01-2019

eerste schooldag in 2019

18-02-2019

 

eerste rapport groepen 3 t/m 8 mee naar huis

 

week van 18-02
tot 22-02-2019

ouderavondenrondom rapport
U ontvangt een uitnodiging via de Parro-app

week van 04-03-2019
t/m 08-03-2019

Voorjaarsvakantie