Leden medezeggenschapsraadLeden namens de ouders:

Dhr. M.A. van Zuidam                                                                                                                          Mevr. E.S. de Putter - van Es

Leden namens het personeel:

Mevr. N. Bakker