Onder het motto “Alle kinderen mogen meedoen” helpt de Stichting Leergeld Terneuzen ouders met een laag inkomen om ervoor te zorgen dat hun kinderen toch mee kunnen op schoolreis of schoolkamp. Dit kan zijn door verwijzing naar voorliggende wettelijke voorzieningen, maar ook d.m.v. een voorschot, gift of renteloze lening. Niet alleen voor schoolse zaken, maar ook voor deelname aan sportclubs of muziekles kunt u een beroep doen op de Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u lezen op http://www2.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/
 of in de folder die u op school kan opvragen.