Schoolontwikkeling 

Schoolontwikkeling

 

 

In ons jaarlijkse actieplan staan de punten waar we in het komend schooljaar aan willen werken. Punten die  voortkomen uit de evaluatie van onze dagelijkse werkzaamheden, uit ontwikkelingen in “onderwijsland” en punten die voortvloeien uit de tevredenheidslijsten die ouders en leerlingen in januari 2017 invulden.

 

 

Onze speerpunten in het komende schooljaar zijn:

 

 

 • Onze aandacht voor het leesonderwijs is blijvend ( en nodig!) We hebben het dan over het niveau van het technisch lezen ( het leren lezen), het begrijpend lezen en het plezier in het lezen van de kinderen. Daarom weer veel activiteiten in samenwerking met de bibliotheek. Een van de dingen die genoemd moeten worden is de boekenkring: Kinderen samen laten praten over door hen gelezen boeken.
      
      
 • In vervolg op het traject “Pedagogisch klimaat” dat we samen met de collega’s van de andere scholen van onze scholengroep volgden, zullen we komend jaar verder werken aan de invloed van leerlingen op hun eigen leertraject o.a. d.m.v. kindgesprekken en keuzemogelijkheden in leerstof. Alles om de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen te vergroten.
  Ook plannen we gesprekken in over:  Wat heeft dit kind, wat heeft deze groep nodig? Wat is in het belang van dit kind?.
      
      
 • Ook komend jaar kunnen we nog gebruik maken van gelden die toegekend zijn uit het fonds cultuurparticipatie t.b.v.      een muziekimpuls. Opnieuw krijgen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een periode lang les van een  aantal Toonbeelddocenten. Vervolgens zal de mogelijkheid voor liefhebbers bestaan om buiten schooltijd nog een aantal weken door te gaan met deze lessen. ( Daar hangt dan wel een prijskaartje aan ) U hoort daar t.z.t. meer over.  Daarnaast willen we als leerkrachten aan de slag met een nieuwe muziekmethode. Komend jaar zullen we een keuze maken uit het aanbod van nieuwe methodes.
      
      
 • ICT gebruik in /voor het onderwijs. In het tweede deel van het afgelopen schooljaar hebben we in de groepen 5 t/m 8 volop geëxperimenteerd met het gebruik van chromebooks bij de verwerking van de lesstof, het afnemen van toetsen en het opzoeken van informatie.
  Komend jaar gaan we daar zeker verder mee. Ook het leren omgaan met programmeren willen we aan de orde laten komen. Met dat laatste zullen we ook in de lagere groepen aan de slag gaan en het gebruik van tablets voor      onderwijskundige programma’s voor de kleintjes willen we nadere aandacht geven.
      
      
 • We gaan komend jaar in de groepen 5 t/m 8 aan de slag met een nieuwe methode voor Engels. Niet alleen in groep 7/8, maar dus ook in de groepen 5 en 6 zal Engels worden gegeven. Op incidentele basis komen ook in de lagere groepen soms  activiteiten rondom de Engelse taal aan bod. Echte opbouw van een leerlijn vindt vanaf groep 5 plaats.