Schoolfeest, -reizen, -kampDe kinderen uit de groepen 1 en 2 vieren, tijdens de schoolreisdag van de hogere groepen, hun schoolfeest. De activiteiten vinden plaats binnen het schoolterrein.

De kinderen uit de groepen 3 t/m 6 gaan op schoolreis naar speeltuin, pretpark of anderszins. 

De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp. Dit loopt van woensdagmiddag tot vrijdagmiddag. 
Hier ontbreekt een educatief gedeelte niet.

Data: (onder voorbehoud)

 

schoolfeest/reizen : dinsdag 4 juni 2019
schoolkamp : woensdag 15 mei t/m vrijdag 17 mei 2019

Voor deelname aan schoolreizen en schoolkamp wordt een grotendeels kostendekkende vergoeding gevraagd. De ouderraad draagt jaarlijks vanuit de ouderbijdrage ook nog een steentje bij.